<div align="center"> <h1>ABSOLWENT 1LO</h1> <h3>FOTORAPORT Z IMPREZY ABSOLWENTÓW I LO W TOMASZOWIE MAZ.</h3> <p>Tomaszów Maz., 1LO, Nowiczewski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://absolwentlo.republika.pl/" rel="nofollow">http://absolwentlo.republika.pl/</a></p> </div>